Advokat Lykke Walter Greve


Sager vedrørende fast ejendom udspringer typisk af enten nybyg, køb eller salg, hvor et eller flere uventede forhold opdages efter overtagelse. 


Fælles for sagerne er en skuffet forventning på én af siderne. 


Der kan være tale om byggefejl  eller forhold, der ikke lever op til individuelle aftaler. For "brugte" huse kan det også være forhold, der ikke stemmer med den aftale, man har indgået med sælger. Oftest vil der dog være tale om overraskelser i form af noget, der kan være mangler/skader, som ikke er fanget i tilstandsrapporten eller forkert beskrevet. Ved køb og salg af enkelte ejendomme og ejerlejligheder, følger der ingen tilstandsrapport med. Det betyder, at man ikke får serveret en byggeteknisk vurdering af lejligheden - og heller ikke har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. 


Vurderingen af, om der er tale om "en retligt relevant mangel", altså et forhold,  der kan udløse fx erstatning, forholdsmæssigt afslag eller forsikringsdækning, afhænger af en række forhold. Angår sagen køb af et "brugt" hus, er det købsaftalen og de rapporter som ex. tilstandsrapporten, der følger med i handlen, vurderingen tager sit udgangspunkt i. Der kan være tale om, at fejl og mangler ikke er fanget ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten - eller er klart forkert beskrevet. Begge dele betyder, at man som køber ikke har fået den rigtige opfattelse af ejendommen.


Har man tegnet ejerskifteforsikring kan der i mange tilfælde være dækning at få. Men der er også fejl, som ikke dækkes af forsikringen, hvor man må rette kravet mod sælger. Yderligere er det væsentligt at have for øje, når man køber et brugt hus, at man ikke kan forvente samme standard, som et nyt hus har at tilbyde. Der vil være forhold, indretninger og uhensigtsmæssigheder, som ikke møder den moderne standard. Der vil være slid og forhold, der kræver vedligehold snart og til dyrere penge, end hvis man havde bygget eller købt nyt hus. Det kan føre til skuffede forventninger men er ikke nødvendigvis noget, som man kan bebrejde sælger eller få dækket af forsikringen. 

At man køber et ældre, brugt hus betyder dog ikke, at man skal finde sig i hvad som helst. Der er stadig krav til, hvad der skal være, fungere og beskrives i diverse rapporter. Er der ikke det, kan der være noget at hente fra i første række de relevante forsikringer og i sidste instans i færre tilfælde også hos sælger. 


Omvendt skal man som sælger ikke bøje sig for ethvert krav fra købere med urealistiske forventninger. Særligt ikke, hvis køber ikke har tegnet ejerskifteforsikring og denne ellers ville have dækket. 


Både byggeskade- og ejerskifteforsikring kan være komplekse og utilgængelige for de fleste. Det kan derfor have stor betydning at få den rette rådgiver på sagen, hvis det ikke går helt så glat, som ønsket og forventet.


Sagerne kræver indgående kendskab til de relevante love og retspraksis.


Derudover er det ofte ømtåelige sager, fordi det netop handler om klienternes hus og hjem. Det kræver forståelse for den betydning sagen har for klienternes liv og hverdag. 


Jeg har ført sager vedrørende fast ejendom i de sidste 20 år. Både sager mellem køber-sælger, ansvarssager for/imod ejendomsmæglere og bygningssagkyndige og vedrørende dækning under hus- og ejerskifteforsikring. Jeg fører sager både i de relevante ankenævn og ved retten. Jeg er mange års erfaring også med gennemførelse af syn og skøn. 


Gennem samarbejde med byggetekniske rådgivere kan jeg hjælpe med at få gennemgået og vurderet de relevante forhold.


Har du brug for professionel rådgivning, så kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale om din sag.
MANGLER VED FAST EJENDOM 

 - lige til og komplekst på samme tid